Produktet

Rabiza

Trakti Gastrointestinal

Rabeprazole Sodium 20 mg

kuti x 28 tabletaRABIZA përmban 20mg Rabeprazole Natriumi, që klasifikohet si: Frenues të Pompës Protonike. RABIZA rekomandohet për trajtimin e atyre pacientëve që kanë:Ulçer Aktive Duodenale, Ulçer të lehtë Aktive të Stomakut, Sëmundje Të Refluksit Simptomatik Gastroesof
STRATEGJIA

Zhvillimi i fortë dhe i qëndrueshëm në proporcion të drejtë me zhvillimin ekonomik të vendit tonë duke qenë aktive në politikat e sistemin shëndetësor

BURIME TE SUKSESIT

Përvojë e gjerë në fushën e farmaceutikes.Personel i mirë përgatitur,dinamik dhe i motivuar. Një mjedis pune frymëzues dhe mikpritës.Objektiva të qarta në kujdesit e konsumatorëve dhe një qasje gjithmonë në përmirësimin ndaj klientit. Struktura organizative të përcaktuara mirë; procedura operacionale te standardizuara saktesisht.

VIZIONI

FUFARMA do të vazhdojë të jetë një kompani e shquar në shpërndarjen e produkteve të reja farmaceutike të prodhuesve pararendës dhe do të krijojë shportën e produkteve të veta