Produktet

Sergilex -Met 1mg - 500mg

Sistemi Endokrin

Repaglinide 1 mg, Metformine 500 mg

kuti x 60 tabletaSERGILEX-Met përmban 1 mg Repaglinide dhe 500 mg Metformin Hydrochloride. Repaglinide dhe Metformin janë antidiabetikë oralë që ndihmojnë për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak. Repaglinide ul nivelet e glukozës në gjak përmes rritjes së sekretimit
STRATEGJIA

Zhvillimi i fortë dhe i qëndrueshëm në proporcion të drejtë me zhvillimin ekonomik të vendit tonë duke qenë aktive në politikat e sistemin shëndetësor

BURIME TE SUKSESIT

Përvojë e gjerë në fushën e farmaceutikes.Personel i mirë përgatitur,dinamik dhe i motivuar. Një mjedis pune frymëzues dhe mikpritës.Objektiva të qarta në kujdesit e konsumatorëve dhe një qasje gjithmonë në përmirësimin ndaj klientit. Struktura organizative të përcaktuara mirë; procedura operacionale te standardizuara saktesisht.

VIZIONI

FUFARMA do të vazhdojë të jetë një kompani e shquar në shpërndarjen e produkteve të reja farmaceutike të prodhuesve pararendës dhe do të krijojë shportën e produkteve të veta