Produktet

Magne B6

Kujdesi Shëndetsor i Konsumatorit

Magnesium lactate dihydrate 48 mg + Pyridoxine hydrochloride 5 mg

kuti x 50 tabletaMagne B6 përmban 470mg Magnez dhe 5mg Pyridoxine Hydrochloride. Ky produkt përdoret sipas rekomandimit të mjekut për trajtimin e mungesës së Magnesiumit dhe në të gjitha ato patologji kur mjekut i volit një marrje e shtuar e këtij minerali.
STRATEGJIA

Zhvillimi i fortë dhe i qëndrueshëm në proporcion të drejtë me zhvillimin ekonomik të vendit tonë duke qenë aktive në politikat e sistemin shëndetësor

BURIME TE SUKSESIT

Përvojë e gjerë në fushën e farmaceutikes.Personel i mirë përgatitur,dinamik dhe i motivuar. Një mjedis pune frymëzues dhe mikpritës.Objektiva të qarta në kujdesit e konsumatorëve dhe një qasje gjithmonë në përmirësimin ndaj klientit. Struktura organizative të përcaktuara mirë; procedura operacionale te standardizuara saktesisht.

VIZIONI

FUFARMA do të vazhdojë të jetë një kompani e shquar në shpërndarjen e produkteve të reja farmaceutike të prodhuesve pararendës dhe do të krijojë shportën e produkteve të veta