Produktet

Valcodin 10mg - 160 mg

Sistemi Kardiovaskular dhe Hematologji

Amlodipin 10 mg , Valsartan 160 mg

kuti x 28 tabletaVALCODIN përmban 10mg Amlodipin që i përket grupit të substancave të quajtura, bllokues të kanaleve të kalciumit dhe 160m Valsartan që i përket grupit të substancave të quajtura antagoniste të receptorit angiotensin II. Të dyja këto substanca ndalojnë ngu
STRATEGJIA

Zhvillimi i fortë dhe i qëndrueshëm në proporcion të drejtë me zhvillimin ekonomik të vendit tonë duke qenë aktive në politikat e sistemin shëndetësor

BURIME TE SUKSESIT

Përvojë e gjerë në fushën e farmaceutikes.Personel i mirë përgatitur,dinamik dhe i motivuar. Një mjedis pune frymëzues dhe mikpritës.Objektiva të qarta në kujdesit e konsumatorëve dhe një qasje gjithmonë në përmirësimin ndaj klientit. Struktura organizative të përcaktuara mirë; procedura operacionale te standardizuara saktesisht.

VIZIONI

FUFARMA do të vazhdojë të jetë një kompani e shquar në shpërndarjen e produkteve të reja farmaceutike të prodhuesve pararendës dhe do të krijojë shportën e produkteve të veta