Produktet

Alerinit

Sistemi Respirator

Levocetirizine Dihydrochloride 5 mg

kuti x 20 tabletaAlerinit përmban 5mg Levocetirizine që është një antihistaminik i përdorur në trajtimin e alergjive. Bari antihistaminik kundërshton pasojat e veprimit të histaminës, dhe eliminon simptomat alergjike. Alerinit përdoret që nga fëmijët e moshës 6 vjeç e der
STRATEGJIA

Zhvillimi i fortë dhe i qëndrueshëm në proporcion të drejtë me zhvillimin ekonomik të vendit tonë duke qenë aktive në politikat e sistemin shëndetësor

BURIME TE SUKSESIT

Përvojë e gjerë në fushën e farmaceutikes.Personel i mirë përgatitur,dinamik dhe i motivuar. Një mjedis pune frymëzues dhe mikpritës.Objektiva të qarta në kujdesit e konsumatorëve dhe një qasje gjithmonë në përmirësimin ndaj klientit. Struktura organizative të përcaktuara mirë; procedura operacionale te standardizuara saktesisht.

VIZIONI

FUFARMA do të vazhdojë të jetë një kompani e shquar në shpërndarjen e produkteve të reja farmaceutike të prodhuesve pararendës dhe do të krijojë shportën e produkteve të veta